Karate kata 

Kata je japonské slovo podrobně popisující obvyklý karate pohyb praktikovaný buď sólo nebo ve dvojicích. Kata se provádí jako určitá série přibližně 4 až 40 pohybů s kroky a otočkami. Karatista musí umět předvídat útok a následně na něj okamžitě reagovat.
Tradičně se kata vyučuje v několika fázích. Nejdříve se naučí základní pohyby kata a dále se neustále opakují. Dalším krokem je předvedení nového kroku, přičemž se vždy zopakuje první a pak se přidávají nové.

10 pravidel Kata:

YOI NO KISIN – duch se chystá, buď připraveni na soupeře v Kata
INYO – aktivní a pasivní. Zvaž, jaký útok a jakou obranu použiješ.
CHIKARA NO KYOJAKU – použij sílu. Vlož svou sílu do pohybu Kata.
WAZA NO KANKYU – rychlost pohybu.
TAI NO SHINSHUKU – expanze a kontrakce.
KOKYU – dýchání.
TYAKUGAN – cílení. Znej účel každého pohybu v Kata.
KIAI – křič. Prokaž dobrotu bojového ducha v Kata.
KEITAI NO HOJI – polohování. Postoj a pohyb v Kata.
ZANSHIN – bdělost. Zachovej bdělost po celou dobu Kata, i mimo ni.

Mohlo by vás zajímat