Musado je moderní způsob sebeobranného boje, který kombinuje techniky starých korejských bojových umění. Zakladatelem Musada a velmistrem celé mezinárodní organizace Musado je Herbert Grudzenski z Německa, který po dvaceti letech studia u mistra Kang Bjong-Suna obdržel titul Sulsa - učitel a mistr bojového umění Musado. Význam slova Musado znamená „cesta válečníka“, myšleno „cesta korejského válečníka“. Musado se prezentuje jako životní styl, který učí přemáhat těžkosti všedního života, pomáhá hledat vnitřní krásu a vyučuje lidskost.
Moderní Musado dělíme na dvě samostané části: tradiční Musado - je určeno především civilním osobám a osobám, které se zajímají o toto bojové umění v jeho tradičním stylu. Tento druh Musada vychází ve své podstatě především z principů, které byly nastoleny buddhistickými mnichy v 19.století. V tomto pojetí je myšleno Musado spíše jako cesta k osobnímu zdokonalování, duševnímu růstu.

Tradiční Musado se dělí na čtyři samostatné výukové programy: 
1.Wae gong (vnější síla), kde se vyučuje boj prázdné ruky proti soupeřově prázdné ruce a proti zbrani v soupeřově ruce.
2. Nae gong - techniky pro koncentraci, správné dýchání a rozvoj vnitřní energie.
3.Shin gong - technika se zaměřuje na rozvoj mentální síly, učí meditaci a rozvoj myšlenkových pochodů a k uvědomění si duševních hodnot člověka. 
4.Moo gi gong - technika rozvíjí schopnost boje se zbraněmi.

Tradiční Musado můžeme také dále dělit na šest výkonnostních a technických stupňů (Kupů), které se rozlišují barvou opasku:
1. kup - hnědý opasek, 2. kup - modrý opasek, 3. kup - zelený opasek, 4. kup - žlutý opasek, 5. kup - oranžový opasek, 6. kup - bílý opasek.

Druhou částí dělení Musada je:
Musado Military Combat Systém: tato část je určena výhradně pro výcvik armádních nebo i policejních složek. Musado Military Combat System je vlastně výběr ze všech účinných technik tohoto bojového umění, který sestavil v roce 1967 Herbert Grudzinsky spolu se svými žáky. MCS se využívá také při výcviku jednotek OSN, je také povinnou součástí výcviku v Armádě České republiky.
Je založena na heslu „přežít a zvítězit“. Tato část se také dělí na čtyři další samostatné části a to na: 
1. Basic Hand To Hand Combat - zabývá se základním bojem zblízka. 
2. Basic Stick Fighting For Combat - učí základní bojové techniky s holí.
3. Knife Self Defence For Combat - učí obranu proti bojovému noži
4. Knife Fighting And Advanced Combat Skills - učí boj s nožem a zvláštní bojové praktiky pro pokročilé.

Celkově jsou ve stylu Musado obsaženy techniky tří starých korejských MU SUL stylů a to Koong Jong Mu Sul (bojové umění královských a šlechtických rodin), Bulkyo Mu Sul (bojové umění buddhistických mnichů) a Sado Mu Sul (bojové umění rodinných klanů). Musado Military Combat System je vlastně výběr ze všech účinných technik tohoto bojového umění, který sestavil v roce 1967 Herbert Grudzinsky spolu se svými žáky.

Mohlo by vás zajímat