Pilates je cvičení fyzické kondice vyvinuté na počátku 20. století v Německu. V roce 2005 se jednalo o okolo 11 milionů lidí, kteří cvičí pravidelně, a 14.000 instruktorů jen v USA. Joseph Pilates nazval jeho metodu Contrology (kontrola), neboť věřil, že při cvičení pilates používáme pro ovládání svalů mysl. Program se zaměřuje na základní posturální svaly (týkající se napětí živé tkáně svalstva při chůzi, stání, sedu), které pomáhají udržet tělo vyvážené, a které jsou nezbytné pro podporu páteře.Pilates cvičení Vás naučí především správně podvědomě dýchat a vyrovnat páteř. Jeho cílem je posílit hluboké svaly trupu.

Historie. 
Němec Joseph Pilates navrhl systém založený na aerobiku a józe. Během první světové války přišel s návrhem na zlepšení rehabilitačního programu pro návrat veteránů z války do běžného života. Joseph Pilates věřil, že duševní a fyzické zdraví nemůže jedno bez druhého ideálně fungovat. Doporučil pár přesných pohybů zdůrazňujících kontrolu, díky kterým pomohl zraněným vojákům ke znovuzískání zdraví, jako posilování, protahování a stabilizace klíčových svalů. 
Pilates vytvořil „Principy pilates“: správné zarovnání, sebepozorování, koncentrace, kontrola, přesnost, dýchání a uvolněný pohyb.
Joseph Pilates věřil, že cirkulující krev by měla probudit všechny buňky v těle a odnášet odpady související s únavou. Pokud tedy přestanete dýchat během cvičení, jedná se o chybu, kterou narušíte cílový záměr Pilates. Hluboké a důkladné vdechy a výdechy jsou údajně nejdůležitější částí každého cvičení Pilates. Dýchání by mělo být provedeno koncentrovaně, kontrolovaně a přesně. 
Podle odborníků správné a účinné dýchání snižuje napětí v horní části krku a ramen. Pilates dýchání je popsáno jako zadní boční dýchání, což znamená, že cvičící je pověřen dýchat hluboko do zadní strany a do žeber. Při výdechu by měly být zapojeny hluboké břišní svaly a svaly pánevního dna. Lékaři tvrdí, že každý pohyb 
Pilates má svůj účel. Každá instrukce je považována za velmi důležitou pro úspěch celku. 
Cílem je, aby se přesnost a ekonomika pohybu nakonec stala přirozeností, přenést ji do každodenního života. 
Od každého kvalifikovaného instruktora Pilates se očekává dokonalé pochopení techniky, aby ji dokázal předat svým studentům. Lidem s tělesným postižením může tato metoda pomoci zlepšit fyzickou stránku onemocnění. 
Původně se všech 34 cviků Pilates provádělo pouze na podložce, ale Joseph Pilates později vynalezl několik pomůcek, z nichž každá má svůj vlastní význam. 
Mezi nejčastější potřeby patří například magický kruh (magic circle), gymnastický míč (fitball) a pružné gumy (flex-band). 
Cvičení Pilates během těhotenství může být velmi cenné a přínosné, ale mělo by být prováděno pouze pod vedením plně vyškoleného odborníka.

Mohlo by vás zajímat