Sambo (složenina počátečních písmen ruských slov, která znamenají „sebeobrana beze zbraně“, rusky: самооборона без оружия) je ruský bojový sport spojující mnoho zápasnických technik, jako jsou přehození, sevření či zámek. Sambo se dělí na sportovní a bojové. Ve sportovním sambu jsou povoleny mnohé chvaty, které jsou zakázány v džudu, například zámek nohy. Bojové sambo připouští i údery pěstí a kopy.

Sambo vzniklo v Sovětském svazu ve 20. letech 20. století, když chtěl Lenin zdokonalit vojáky své armády v boji muže proti muži. Vojenští velitelé spojili prvky karate a džuda s tradičními styly zápasu z Arménie, Gruzie, Moldavska, Mongolska a Ruska.

Pravidla
Zápasy v sambu se odehrávají na kruhovém prostoru uprostřed šestiúhelníkové nebo čtvercové žíněnky. Zahajují se uvnitř středové, bíle vyznačené kružnice o průměru 1 m. Kolem zápasiště je ochranný prostor označený bledě modrou barvou. Má měkký povrch, aby se předešlo zranění, kdyby byl jeden ze soupeřů hozen mimo hlavní zápasiště.
Zápasy v sambu obvykle trvají pět minut a na jejich průběh dohlíží ústřední rozhodčí, který gestem naznačí, že jeden ze soupeřů získal body, rozhodčí na žíněnce a předseda žíněnky. Body se udělují za držení soupeře na lopatkách: za deset vteřin jsou dva body a za dvacet vteřin čtyři body. Zápasník, který dosáhne vedení o 12 bodů, se stává vítězem.
Zápasník může zvítězit přímo, pokud se mu podaří hodit soupeře na záda a zůstane při tom stát, nebo když mu nasadí chvat, kterým ho donutí vzdát se. V druhém případě je nutné, aby soupeři nasadil na žíněnce zámek rukama nebo nohama. Škrcení rukama je zakázáno. Je-li sevření tak silné, že soupeř už nemůže vydržet bolest, vykřikne nebo udeří do žíněnky a naznačí rozhodčímu, aby ukončil zápas.

Mohlo by vás zajímat