Sebeobrana je sled úkonů, s jejichž pomocí se napadený objekt snaží zabránit útočníkovi ve způsobení možných tělesných zranění či jiných závažných škod. 
Sebeobranu lze provádět aktivně − beze zbraně (chvaty, údery, kopy atp.), se zbraní (pistole, nůž atp.) nebo pasivně − (útěk, zavolání policie). 
Za sebeobranu již nelze považovat situaci, kdy napadený využije nepřiměřených prostředků např. utočník se vzdá a napadený i přesto pokračuje v jeho likvidaci.

Mohlo by vás zajímat