Zápas je jeden z nejstarších a nejkrásnějších sportů. Základem zápasu je síla a obratnost. V zápase je zakázáno způsobovat soupeři úmyslně jakoukoliv bolest, lámat nu klouby, škrtit soupeře nebo nějakým jiným způsobem používat páky nebo jiné takové způsoby boje. Vítězstvím v zápase má být položení soupeře na lopatky a udržet ho na lopatkách aspoň dvě sekundy. S trochou nadsázky se zápas dá popsat jako gymnastika na živé osobě. < br/> Základní rozdělení zápasu je na klasický zápas, nebo-li zápas řecko římský, a zápas volný styl. V zápase řecko římském jsou povolené chvaty od pasu nahoru, v zápase volný styl se provádějí chvaty na celé tělo (včetně nohou). Ženské složky zápasí pouze zápas volný styl.

Mohlo by vás zajímat