Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Osoba uživatele tedy není na základě těchto informací identifikovatelná.Soubory cookies tak pomáhají např. ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi; při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

  • Internet Explorer: windows.microsoft.com
  • Google Chrome: support.google.com
  • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
  • Opera: help.opera.com
  • Safari: support.apple.com

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Správcem osobních údajů je naše společnost. Zpracování osobních údajů o zákaznících je nezbytné pro uzavření kupní smlouvy s naší společností a její plnění. Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů zákazníka.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a naší společností; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení a kontaktní údaje – email, telefon a adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti plnit. Naše společnost uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a naší společnost a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Za podmínek stanovených v právních předpisech má zákazník právo na přístup ke svým osobním údajům, právo opravu osobních údajů či omezení zpracování, právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Dále má zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží na základě smlouvy a zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

Kontaktní údaje správce jsou Hayashi.cz s.r.o., se sídlem: Seydlerova 2149/7, Praha 5, 158 00, IČO: 03472591.