Registrace - Registration (external link): CLICK HERE

Kategorie a program ke stažení (pdf, CZ)

Download categories & program (pdf, EN)

 

 
Conditions for participation in the Czech Open 2021 Tournament
Podmínky pro účast na turnaji Czech Open 2021

According to the new emergency measure No. 1037 od the Ministry of Healt of 19 November 2021, the participant of the event must meet the following conditions:

 1. Children up to 11 years inclusive

  • May not show clinical signs of Covid-19

  • They do not have to prove infectivity

 2. Children from 12 to 17 years inclusive

  • May not show clinical signs of Covid-19

  • They must prove infectivity in one of the following ways:

   • Vaccination certificate

   • RT-PCR examination with negative result for sports activities i tis

    valid for 7 days

   • Laboratory confirmation of Covid-19 (max. 180 dayas from the first

    positive test)

 3. Adults (over 18 years)

  • May not show clinical signs of Covid-19

  • They must prove infectivity in one of the following ways:

   • Vaccination certificate

   • Laboratory confirmation of Covid-19 (max. 180 dayas from the first

    positive test)

   • Vaccination started but not completed yet + RT-PCR examination with

    a negative result

    We ask all participants of the Czech Open 2021 tournament to have the necessary document prepared during registration.

Dle nového mimořádného opatření č. 1037 Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 musí účastník akce splňovat tyto podmínky:

 1. Děti do 11 let včetně

  •   Nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19

  • Nemusí prokazovat bezinfekčnost

 2. Děti od 12 do 17 let včetně

  • Nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19

  • Musí prokázat bezinfekčnost jedním z následujících způsobů:

   • Certifikát o provedeném očkování

   • RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem – pro účely sportovních

    aktivit má platnost 7 dní

   • Laboratorní potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (max. 180

    dní od prvního pozitivního testu)

 3. Dospělí od 18 let

  • Nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19

  • Musí prokazovat bezinfekčnost jedním z následujících způsobů:

   • Certifikát o provedeném očkování

   • Laboratorní potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (max. 180

    dní od prvního pozitivního testu)

   • Zahájené ale doposavad neukončené očkování + RT-PCR vyšetření

    s negativním výsledkem

    Žádáme všechny účastníky turnaje Czech Open 2021, aby měli potřebné dokumenty připravené při registraci.

 

Czech Open Kickboxing Tournament