CE norma 13277-1

Výrobce: Paul Norman Plastics Ltd, Unit S5, Inchbrook Trading Estate, Bath Road, Woodchester, Stroud, Glos, GL55EY, United Kingdom

Dovozce: Hayashi.cz, s. r. o., Seydlerova 2149/7, 158 00 Praha 5

Název: Chránič zubů GameGuard 

Výroba: Pokud se výrobek nepoužívá a je uskladněn na místě v teplotních podmínkách  5–25 ºC, výrobek má trvanlivost 15 let od data výroby. 

 

Určení/ochrana: Jednoduché chrániče zubů chrání horní čelist. Chrup chrání v souladu s evropskými právními předpisy. Jde o ochranu zubů před údery při běžných trénincích bojového sportu. Tato chránítka jsou určena k používání při běžném provozování bojových sportů a bojového umění pod dohledem odpovědného trenéra. 

Bojové sporty mohou být nebezpečné a silné údery do hlavy mohou způsobit závažné zranění i v případech, kdy je chránič nasazen a řádně použit.

Upozornění: Chrániče zubů nemohou poskytnout úplnou ochranu před poraněním. 

Tabulka velikostí: Označení: Junior, Senior, Junior: 6-11 let, Senior:12-99 let

Popis: Jednoduché chrániče zubů chrání horní čelist. Chrup chrání v souladu s evropskými právními předpisy. Jde o ochranu zubů před údery při běžných trénincích bojového sportu. Tato chránítka jsou určena k používání při běžném provozování bojových sportů a bojového umění pod dohledem odpovědného trenéra. 

Výkonnostní úroveň: Jejich ochranné funkce nemusejí být vhodné k jiným sportovním odvětvím. Celkovou ochranu před veškerými typy zranění však nemůže zajistit žádný chránič. Složky chrániče (elastomer polyolen) nejspíš nevyvolají přecitlivělost ani alergické reakce. 

Preventivní opatření: Než chránič použijete, přesvědčte se, že nevykazuje známky opotřebení, popraskání, trhlin mezi vrstvami či natržení. Pokud se něco z toho objeví, je v nejlepším zájmu sportovce chránič odložit a vyměnit. Dbejte, aby chránič nepřišel do styku s chemickými výrobky a nebyl vystaven vysoké teplotě, což by mohlo snížit míru ochrany. 

Důležité: V období, kdy čelist roste, by rodiče a trenéři měli pravidelně kontrolovat, zda je chránič zubů správně upraven. Nekousejte jej. Nedovolte, aby ho nosil někdo jiný než určený uživatel. Nesmazatelným popisovačem se podepište na pouzdro, do kterého si chránič ukládáte. Poraďte se se zubním lékařem nebo ortodontistou, jak chránič zubů upravit a přizpůsobit. Nepoužívejte jej spolu se zubním aparátem, pokud vám to neschválil ten, kdo aparát sám zavedl. Chrániče zubů nemusejí poskytovat vhodnou ochranu při jiných sportovních odvětvích nebo podobné činnosti. 

Popis:

Upozornění Pokud se účastníte jakéhokoliv kontaktního sportu, chránič zubů funguje jako prevence různých poranění zubů, úst či čelistí. Různé sporty jsou různě nebezpečné a hrozí v nich odlišné úrovně poranění a právě proto je vhodné používat i patřičné druhy chráničů zubů. 

Nicméně vždy je důležité mít na paměti, že žádné chrániče úplně neeliminují rizika poranění, přesto tato rizika jsou užíváním kvalitních chráničů výrazně snížena. 

Informace Game Guard chrániče zubů byly testovány ve shodě s BSI DD 253:2001 normou a jsou také CE schváleny. Kopie naší certifikace může být na vyžádání zaslána. 

Testování provedla Satra Technology Centre Ltd, Notified Body No. 0321. 

Chrániče splňují veškeré požadavky pro standardní velikost, tvarovou stálost a trvanlivost na úrovni  2 testování nárazů.  

Chrániče jsou vyráběny ve Velké Británii z vysoce kvalitních EVA materiálů a barviv, které dle všech dostupných informací nezpůsobují žádné zdravotní problémy či alergické reakce. 

Chrániče dodáváme ve dvojím provedení - s jemnou vůní a příchutí či čistě bez příměsí chutí a vůní. 

Návod k tvarování chráničů 

Varování - chrániče tvarujte vždy s maximální opatrností a za dozoru dospělé osoby. 

1. Naplňte vhodnou nádobu vroucí vodou a nechte ji ochladnout po dobu 30 vteřin. 

2. Vložte chránič do této nádoby a nechte v horké lázni po dobu 40 vteřin. Tuto dobu nepřekračujte. Vyndejte chránič vhodnou pomůckou - sítkem, nebo lžící. 

3. Chránič by po vyjmutí měl být měkký a poddajný. Pokud ne, vložte jej na dalších 10 vteřin do horké lázně. Pokud dojde k ochlazení vody příliš rychle, chránič dostatečně nezměkne ani po druhé lázni. V tom případě musíte tento krok opakovat opětovně s vroucí vodou. 

4. Před vložením chrániče do úst jej zkontrolujte jestli není příliš horký, tak abyste si nezpůsobili žádnou újmu na zdraví. 

Vložte chránič na horní patro, pevně skousněte horní a dolní patro k sobě a držte je u sebe po dobu zhruba 30 vteřin během kterých vysávejte zbytky vody a slin. Správného tvaru dosáhnete i pomocí prstů, kterými pevně tiskněte chránič na horní patro abyste dosáhli ideálního tvaru. 

5. Vyndejte chránič z úst a omyjte studenou vodou. 

6. Vložte chránič opětovně do úst a vyzkoušejte zdali se tvarování podařilo, chránič dobře sedí na horním patře a  nezpůsobuje nepříjemný tlak na dáseň či zuby samotné. 

V případě pochybností nad správností tvaru můžete celý postup opakovat. V některých případech se chránič nepodaří vytvarovat ani po několikerých pokusech. V takovém případě doporučujeme chránič nepoužívat a zakoupit nový. 

Důležitá upozornění: 

- Do chráničů nekousejte.

- Nepoužívejte chránič pokud vykazuje známky poškození, prasklin či prokousnutí.

-Nedovolte z hygienických důvodů používat váš chránič jinou osobou 

-Nikdy nevystavujte chránič vysokým teplotám či přímému slunci. 

-Nikdy nepoužívejte chránič s rovnátky aniž byste toto konzultovali s vaším zubním lékařem. 

-Chrániče jsou určeny pouze k účelu prevence zranění při sportu. Jakékoliv jiné užití se striktně nedoporučuje! 

 

Údržba: Po každém použití chránič vydatně opláchněte čistou vodou. Dbejte, aby nepřišel do styku se zdrojem tepla a chemickými výrobky a nebyl vystaven vysoké teplotě. Uchovávejte ho v pouzdře. 

Opotřebení: Chránič by měl být skladován v suchých podmínkách v prostředí bez působení stálého slunečního záření nebo vysokých teplot. V případě poškození nebo patrného snížení účinnosti chrániče je třeba jej vyřadit. 

Materiál: EVA