CE norma 13277-1

Výrobce: Protective Sportswear Ltd., Unit 10 Birch Lane Business Park Aldridge, West Midlands,WS9 0NF, United Kingdom 

Dovozce: Hayashi.cz, s. r. o., Seydlerova 2149/7, 158 00 Praha 5

Název: Chránič zubů SAFEJAWZ

Výroba: Pokud se výrobek nepoužívá a je uskladněn na místě v teplotních podmínkách  5–25 ºC, výrobek má trvanlivost 15 let od data výroby. 

Určení/ochrana: Jednoduché chrániče zubů chrání horní čelist. Chrup chrání v souladu s evropskými právními předpisy. Jde o ochranu zubů před údery při běžných trénincích bojového sportu. Tato chránítka jsou určena k používání při běžném provozování bojových sportů a bojového umění pod dohledem odpovědného trenéra. 

Bojové sporty mohou být nebezpečné a silné údery do hlavy mohou způsobit závažné zranění i v případech, kdy je chránič nasazen a řádně použit.

Upozornění: Chrániče zubů nemohou poskytnout úplnou ochranu před poraněním. 

Tabulka velikostí: Označení: Juniro, Senior, Junior: 6-11 let, Senior:12-99 let

Popis: Jednoduché chrániče zubů chrání horní čelist. Chrup chrání v souladu s evropskými právními předpisy. Jde o ochranu zubů před údery při běžných trénincích bojového sportu. Tato chránítka jsou určena k používání při běžném provozování bojových sportů a bojového umění pod dohledem odpovědného trenéra. 

Výkonnostní úroveň: Jejich ochranné funkce nemusejí být vhodné k jiným sportovním odvětvím. Celkovou ochranu před veškerými typy zranění však nemůže zajistit žádný chránič. Složky chrániče (elastomer polyolen) nejspíš nevyvolají přecitlivělost ani alergické reakce. 

Preventivní opatření: Než chránič použijete, přesvědčte se, že nevykazuje známky opotřebení, popraskání, trhlin mezi vrstvami či natržení. Pokud se něco z toho objeví, je v nejlepším zájmu sportovce chránič odložit a vyměnit. Dbejte, aby chránič nepřišel do styku s chemickými výrobky a nebyl vystaven vysoké teplotě, což by mohlo snížit míru ochrany. 

Důležité: V období, kdy čelist roste, by rodiče a trenéři měli pravidelně kontrolovat, zda je chránič zubů správně upraven. Nekousejte jej. Nedovolte, aby ho nosil někdo jiný než určený uživatel. Nesmazatelným popisovačem se podepište na pouzdro, do kterého si chránič ukládáte. Poraďte se se zubním lékařem nebo ortodontistou, jak chránič zubů upravit a přizpůsobit. Nepoužívejte jej spolu se zubním aparátem, pokud vám to neschválil ten, kdo aparát sám zavedl. Chrániče zubů nemusejí poskytovat vhodnou ochranu při jiných sportovních odvětvích nebo podobné činnosti. 

Použití:

UPOZORNĚNÍ! NEPOUŽÍVAT S ROVNÁTKY. CHRÁNIČ CHRUPU NEŽVÝKEJTE.

Chránič chrupu musí správně sedět, aby vás chránil. Proto pečlivě dodržujte tyto pokyny. Nezletilí by měli být vždy pod dozorem dospělého.

Pro nasazení tohoto chrániče chrupu budete potřebovat: Varnou konvici, Studenou kohoutkovou vodu, Misku, Lžíci, Zrcadlo

Pokyny k tvarování:

Vodu uvařte v konvici a horkou vodu nalijte do misky.

Chránič chrupu dejte ihned na 30 sekund do horké vody.

Chránič chrupu opatrně vyjměte pomocí lžíce z horké vody.

Chránič chrupu držte 1–2 sekundy pod tekoucí studenou kohoutkovou vodou. To zajistí, aby teplota povrchu byla příjemná.

Olízněte si rty a chránič chrupu nasaďte do úst.

Dívejte se do zrcadla a chránič chrupu zarovnejte pečlivě se středovou čárou horních zubů. Chránič chrupu zatlačte pomocí prstů okolo předních zubů a zadní část na stoličky.

Zavřete ústa a pomocí sání a jazyka vytvořte dokonalé uchycení okolo zubů. Toto dělejte přibližně 20–30 sekund. Chránič také jemně skousněte, abyste v dolní části chrániče chrupu vytvořili obtisk. Dělejte to opatrně, abyste chránič chrupu úplně neprokousli.

Chránič odeberte a dejte ho na 30 sekund pod studenou vodu. 

Znovu ho vložte do úst a otestujte, zda dobře sedí. Pokud nesedí dobře, znovu zopakujte celý proces.

Údržba: Po každém použití chránič vydatně opláchněte čistou vodou. Dbejte, aby nepřišel do styku se zdrojem tepla a chemickými výrobky a nebyl vystaven vysoké teplotě. Uchovávejte ho v pouzdře. 

Opotřebení: Chránič by měl být skladován v suchých podmínkách v prostředí bez působení stálého slunečního záření nebo vysokých teplot. V případě poškození nebo patrného snížení účinnosti chrániče je třeba jej vyřadit. 

Materiál: kaučuk