CE norma 13277-1

Výrobce: Protective Sportswear Ltd., Unit 10 Birch Lane Business Park Aldridge, West Midlands,WS9 0NF, United Kingdom 

Dovozce: Hayashi.cz, s. r. o., Seydlerova 2149/7, 158 00 Praha 5

Název: Chránič zubů SAFEJAWS 

Výroba: Pokud se výrobek nepoužívá a je uskladněn na místě v teplotních podmínkách  5–25 ºC, výrobek má trvanlivost 15 let od data výroby. 

Určení/ochrana: Jednoduché chrániče zubů chrání horní čelist. Chrup chrání v souladu s evropskými právními předpisy. Jde o ochranu zubů před údery při běžných trénincích bojového sportu. Tato chránítka jsou určena k používání při běžném provozování bojových sportů a bojového umění pod dohledem odpovědného trenéra. 

Bojové sporty mohou být nebezpečné a silné údery do hlavy mohou způsobit závažné zranění i v případech, kdy je chránič nasazen a řádně použit.

Upozornění: Chrániče zubů nemohou poskytnout úplnou ochranu před poraněním. 

Tabulka velikostí: Označení: Juniro, Senior, Junior: 6-11 let, Senior:12-99 let

Popis: Jednoduché chrániče zubů chrání horní čelist. Chrup chrání v souladu s evropskými právními předpisy. Jde o ochranu zubů před údery při běžných trénincích bojového sportu. Tato chránítka jsou určena k používání při běžném provozování bojových sportů a bojového umění pod dohledem odpovědného trenéra. 

Výkonnostní úroveň: Jejich ochranné funkce nemusejí být vhodné k jiným sportovním odvětvím. Celkovou ochranu před veškerými typy zranění však nemůže zajistit žádný chránič. Složky chrániče (elastomer polyolen) nejspíš nevyvolají přecitlivělost ani alergické reakce. 

Preventivní opatření: Než chránič použijete, přesvědčte se, že nevykazuje známky opotřebení, popraskání, trhlin mezi vrstvami či natržení. Pokud se něco z toho objeví, je v nejlepším zájmu sportovce chránič odložit a vyměnit. Dbejte, aby chránič nepřišel do styku s chemickými výrobky a nebyl vystaven vysoké teplotě, což by mohlo snížit míru ochrany. 

Důležité: V období, kdy čelist roste, by rodiče a trenéři měli pravidelně kontrolovat, zda je chránič zubů správně upraven. Nekousejte jej. Nedovolte, aby ho nosil někdo jiný než určený uživatel. Nesmazatelným popisovačem se podepište na pouzdro, do kterého si chránič ukládáte. Poraďte se se zubním lékařem nebo ortodontistou, jak chránič zubů upravit a přizpůsobit. Nepoužívejte jej spolu se zubním aparátem, pokud vám to neschválil ten, kdo aparát sám zavedl. Chrániče zubů nemusejí poskytovat vhodnou ochranu při jiných sportovních odvětvích nebo podobné činnosti. 

UPOZORNĚNÍ! NEPOUŽÍVAT S ROVNÁTKY. CHRÁNIČ CHRUPU NEŽVÝKEJTE.

Chránič chrupu musí správně sedět, aby vás chránil. Proto pečlivě dodržujte tyto pokyny. Nezletilí by měli být vždy pod dozorem dospělého. 

Pro nasazení tohoto chrániče chrupu budete potřebovat:

  • Varnou konvici
  • Misku
  • Zrcadlo
  • Studenou kohoutkovou vodu
  • Lžíci

Pokyny k upevnění:

1. Vodu uvařte ve varné konvici, poté nalijte horkou vodu misky.

2. Chránič chrupu dejte ihned na 60 sekund do horké vody. Pokud se před uplynutím 60 sekund začne chránič chrupu zmenšovat nebo ohýbat, ihned ho pomocí lžíce vyjměte.

3. Opatrně vyjměte chránič chrupu z horké vody pomocí lžíce.

4. Olízněte si rty a chránič chrupu si pečlivě nasaďte do úst.

5. Dívejte se do zrcadla a chránič chrupu zarovnejte se středem horních zubů, silně skousněte chránič a zavřete rty. Dávejte pozor, abyste chránič chrupu neprokousli!

6. Nasajte chránič zubů a zároveň ho stiskněte pomocí svých prstů (přes zavřené rty), abyste ho vtiskli do svých zubů a dásní. Tento krok praktikujte po dobu 30 sekund.

7. Chránič odeberte a dejte ho na 30 sekund pod studenou vodu.

8. Znovu si chránič chrupu nasaďte a otestujte, zda dobře sedí. Pokud vám nesedí dobře, zopakujte celý proces znovu.