CE norma 13277-1

Výrobce: Venum, DragonBleu company, 7 Rue du Sagittaire - BP20158, 94533 Rungis, France 

Dovozce: Hayashi.cz, s. r. o., Seydlerova 2149/7, 158 00 Praha 5

Název: Chránič zubů VENUM Challenger

Výroba: Pokud se výrobek nepoužívá a je uskladněn na místě v teplotních podmínkách  5–25 ºC, výrobek má trvanlivost 15 let od data výroby. 

Určení/ochrana: Jednoduché chrániče zubů chrání horní čelist. Chrup chrání v souladu s evropskými právními předpisy. Jde o ochranu zubů před údery při běžných trénincích bojového sportu. Tato chránítka jsou určena k používání při běžném provozování bojových sportů a bojového umění pod dohledem odpovědného trenéra. 

Bojové sporty mohou být nebezpečné a silné údery do hlavy mohou způsobit závažné zranění i v případech, kdy je chránič nasazen a řádně použit.

Upozornění: Chrániče zubů nemohou poskytnout úplnou ochranu před poraněním. 

Tabulka velikostí: Označení: Juniro, Senior, Junior: 6-11 let, Senior:12-99 let

Popis: Jednoduché chrániče zubů chrání horní čelist. Chrup chrání v souladu s evropskými právními předpisy. Jde o ochranu zubů před údery při běžných trénincích bojového sportu. Tato chránítka jsou určena k používání při běžném provozování bojových sportů a bojového umění pod dohledem odpovědného trenéra. 

Výkonnostní úroveň: Jejich ochranné funkce nemusejí být vhodné k jiným sportovním odvětvím. Celkovou ochranu před veškerými typy zranění však nemůže zajistit žádný chránič. Složky chrániče (elastomer polyolen) nejspíš nevyvolají přecitlivělost ani alergické reakce. 

Preventivní opatření: Než chránič použijete, přesvědčte se, že nevykazuje známky opotřebení, popraskání, trhlin mezi vrstvami či natržení. Pokud se něco z toho objeví, je v nejlepším zájmu sportovce chránič odložit a vyměnit. Dbejte, aby chránič nepřišel do styku s chemickými výrobky a nebyl vystaven vysoké teplotě, což by mohlo snížit míru ochrany. 

Důležité: V období, kdy čelist roste, by rodiče a trenéři měli pravidelně kontrolovat, zda je chránič zubů správně upraven. Nekousejte jej. Nedovolte, aby ho nosil někdo jiný než určený uživatel. Nesmazatelným popisovačem se podepište na pouzdro, do kterého si chránič ukládáte. Poraďte se se zubním lékařem nebo ortodontistou, jak chránič zubů upravit a přizpůsobit. Nepoužívejte jej spolu se zubním aparátem, pokud vám to neschválil ten, kdo aparát sám zavedl. Chrániče zubů nemusejí poskytovat vhodnou ochranu při jiných sportovních odvětvích nebo podobné činnosti. 

VAROVÁNÍ: před početím samotného tvarování chrániče zubů si pečlivě pročtěte níže uvedené instrukce a ujistěte se, že   návodu dobře rozumíte. Vařící voda může způsobit vážné popáleniny a zranění - proces tvarování provádějte s velkou opatrností! 

Postup pro tvarování chrániče na zuby. 

Jako první si nanečisto vyzkoušejte jak chránič sedí nasazený  v ústech. Ke správnému vytvarování budete potřebovat: Nádobu na vařící vodu, sítko k vyjmutí chrániče z vařící vody, nádobu s ledovou vodou, zrcadlo, stopky - hodinky k měření času 

Postup v bodech 1.-7.

8. Vložte chránič do úst a vyzkoušejte zdali se podařilo chránič   vytvarovat tak, že dobře sedí na horních zubech. 

9. Pokud se nepodařilo dosáhnout tvarování, které je pohodlné a chránič nesedí jak má, vyčkejte několik minut a celý proces opakujte. (Nejdůležitější jsou body 5 a 6) 

10. Použijte nůžky ke zkrácení délky chrániče jen v případě, že to je opravdu nutné.

 

Návod k použití  a) Tento chránič prošel testováním M33:2011 3. úrovně pro sportovce, kteří se účastní kontaktních sportů na střední úrovni jako např. bojové sporty, ragby, fotbal, hokej, basketbal apod. 

b) Pro detailní informace o tvarování chrániče zubů, nahlédněte na  Postup pro tvarování chrániče na zuby. 

c) Nikdy nežvýkejte chránič zubů, dojde k jeho vážnému znehodnocení a ztrátě ochranných vlastností tohoto výrobku. d) Ti, kdož trpí vzhledem k vývoji či vadě chrupu nestálosti - vypadávání, odlupování zubů, musí pravidelně chránič měnit tak, aby vždy poskytoval dostatečnou ochranu. Pokud chránič používají děti, je třeba aby na používání a správnou funkci chráničů dohlíželi rodiče či zákonný zástupce. e)Tento chránič NEPOUŽÍVEJTE s rovnátky! f) Použité materiály - granulát z EVA pěny a TPR příměsí. g) Po použití  vkládejte  chránič  do pouzdra, které je součástí balení. Po každém použití chránič i pouzdro myjte vodou, jejíž teplota nepřesahuje 35°C/95°F. Chránič i pouzdro také osušte. h) Před a po každém použití zkontrolujte opticky chránič a pokud by jste shledali výrazné stopy prokousnutí, prasknutí či jiné poškození, chránič okamžitě vyměňte za nový.i) Pokud by se vám projevila po použití chrániče jakákoliv alergická reakce, okamžitě konzultujte jeho další užívání s vaším doktorem. j) Tento chránič neobsahuje latex a ani jiné materiály, které by doposud vyvolávaly jakékoliv známé alergie či negativní reakce.

Údržba: Po každém použití chránič vydatně opláchněte čistou vodou. Dbejte, aby nepřišel do styku se zdrojem tepla a chemickými výrobky a nebyl vystaven vysoké teplotě. Uchovávejte ho v pouzdře. 

Opotřebení: Chránič by měl být skladován v suchých podmínkách v prostředí bez působení stálého slunečního záření nebo vysokých teplot. V případě poškození nebo patrného snížení účinnosti chrániče je třeba jej vyřadit. 

Materiál: kaučuk