Použití na vlastní nebezpečí!

Cvičné zbraně používejte s opatrností!