Tento výrobek není přednostně určen k ochraně spotřebitele, nýbrž je dodáván na trh jako fixační a zpevňovací bandáž.

Vždy vyhledejte odbornou pomoc ohledně bolesti, poranění nebo podráždění.