Popis výrobku: Každá přerážecí deska UMAB se skládá ze dvou stejných polovin. Chcete li desku sestavit dohromady, spojte obě poloviny dohromady, tak aby kolíky zapadly

do odpovídajících otvorů. Poklepejte s deskou o podlahu dokud se desky zcela nespojí ve všech bodech.

Přerážení: Při přerážení se snažte udeřit do desky ze strany, kde je hladký povrch a dostatečnou silou tak, aby došlo k vycvaknutí kolíků z příslušných otvorů.

Varování - správné použití: Prodejce ani výrobce nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv zranění, či za vzniklé potíže při nesprávném použití přerážecí desky. 

Před pořízením pečlivě zvažte, která deska je vhodná pro Vás a Vaši technickou úroveň. Koupí desky uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost v souvislosti 

se správností použití. V důsledku špatného užívání mohou nastat vážné zdravotní problémy, jakými jsou vážná zranění, ochrnutí či smrt.

Deska UMAB je dodávána v sedmi různých stupních tvrdosti.

Bílá Jehně 3“ dřevěný pruh

Žlutá Kojot 5“ dřevěný pruh

Oranžová Tygr 7“ dřevěný pruh

Zelená Jeřáb 1“ dřevěná deska

Modrá Opice 1 1/4“ dřevěná deska

Hnědá Kobra 1 3/4“ dřevěná deska

Černý Drak 2 1/4“ dřevěná deska

Uživatel si je tímto vědom veškerých rizik a možnosté úrazu spojenými s používáním desky.

Vyrobeno v USA