Návod a instrukce od výrobce

Na výrobek se vztahují:
Harmonizované normy ČSN EN 13277-1 a ČSN EN 13277-4. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z r. 2016

Oznámený subjekt 1024 – Notified Body 1024

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 

Jeruzalémská 9, 110 00 Praha 1, Česká republika

Výrobce: Hayashi.cz s. r. o., Seydlerova 2149/7, 158 00 Praha 5

Místo výroby: Juvinile Enterprises, P.O. Box 810, Near Anwar Khawaja Yard, Sandra Badra, Daska Road,  Sialkot Pakistan

Název:Přilba FIGHTER JE2796

Výroba:Pokud se výrobek nepoužívá a je uskladněn na místě v teplotních podmínkách 5–25 ºC, výrobek má trvanlivost 15 let od data výroby. 

Určení/ochrana:Ochranná tvarovaná pěnová hmota vyplňuje prostor mezi vnějším materiálem a vnitřním povrchem chrániče. Kromě normou požadovaných chráněných oblastí hlavy (přední, postranní a zadní části hlavy) jsou rovněž chráněny i líce, brada a temeno hlavy.

Upozornění:Chránič hlavy nemůže poskytnout úplnou ochranu před poraněním. 

Poznámka:Použití tohoto chrániče nezabraňuje kombinaci s chrániči ostatních částí těla. EU prohlášení o shodě je ke stažení www.hayashi.cz/info/normy.html

Velikosti: Obvod hlavy a označení: 
                 M 520 až 540 mm, L 540 až 560 mm

Popis: Po správném usazení přilby na hlavu se středový díl v týlní části hlavy přiměřeně napne a pomocí stahového uzávěru se postupně upevní oba boční díly tak, aby chránič při tréninku udržoval nastavenou polohu. 

Údržba: Chránič neprat v pračce, po každém použití jej pouze očistit z obou stran vlhkým hadříkem nebo houbičkou a usušit v podmínkách normálního prostředí.

Opotřebení: Minimální doba životnosti se pohybuje dle intenzity používání a způsobu uskladnění od 12 do 18 měsíců. Skladujte v suchých podmínkách v prostředí bez působení stálého slunečního záření nebo vysokých teplot. V případě poškození nebo patrného snížení účinnosti chrániče je třeba jej vyřadit. 

Materiál: syntetická kůže