Při údržbě výrobků je nutné věnovat pozornost základním podmínkám, které stanoví výrobce. Jsou znázorněny grafickými symboly na etiketě nebo visačce každého výrobku. Nerespektování uvedených zásad ošetřování a užívání může způsobit jeho poškození, které nemá charakter vady, na kterou se vztahuje odpovědnost za vadu.