Velikost Gi Velikost postavy
00 do 122 cm
00 122-132 cm
0 132-137 cm
1 137-146 cm
2 146-160 cm

 

Pokud jste na rozhraní velikostí vyberte: pro hubenější postavy tu menší velikost, pro robusnější postavy velikost větší.