Knockdown (sražení k zemi) nastává, když se bojovník dotýká podlahy ringu jakoukoli jinou částí těla, než jsou jeho nohy. Pojem se používá také v případě, že je bojovník zavěšen na lanech, uvízl mezi provazy a nemůže spadnout na zem. Rozhodčí začíná odpočítávat a pokud se bojovník nezvedne, potom boj končí jako knockout. 
Flash knockdown je sražení k zemi, kdy se bojovník dotkne země, ale zvedne se natolik rychle, že odpočet není spuštěn.

Mohlo by vás zajímat