Kobudo se přezdívá umění míru. V překladu Kobudo znamená „dávná cesta zastavujícího štítu“, přičemž „štít“ sice představuje boj, ale v obranném, tedy neagresivním slova smyslu. Správný význam Kobudo tedy je „dávná cesta zastavení boje“. Je ale zvláštní, že praktikování a studium dávných zbraní a potenciálně smrtících technik představuje mír. Vysvětlení je jednoduché - umět použít zbraně správně vytváří mír, tedy použít zbraň na svou obranu. Útočník může od svého úmyslu ustoupit pouhým spatřením obráncovy zbraně. Tím je boj zastaven a zbraň tak vytvořila mír. Toto je pravá podstata Kobudo.

Historie kobudo je velmi zajímavá. Zbraně, které se v kobudo využívají, byly vyvinuty z nutnosti, nikoliv pro válečné účely, jako tomu bylo u ostatních zbraní. Většina zbraní vyrobených v Evropě jako meče, kopí, luky a šípy, brnění, byly vyvinuty pro vojáky do boje. Kdežto zbraně vyrobené v Japonsku, jako katana, wakizaši, sai, kama, i když byly také vyvinuty pro boj, vznikly z jednoduchých pracovních nářadí rolníků a námořníků.

Některé příklady použítí zbraní dálného východu ve farmářství:
kama - dříve srp, používal se ke sklízení plodin, např. cukrové třtiny
nunchaku - používali se k mlácení obilí, u koní jako zubadlo
sai - neboli trojzubec, používala se na rýžových polích pro sázení rýže - nejdelší hrot se zapíchl hluboko do rozbahněné půdy
kai (lyeku) - dříve také veslo
tomfa - dříve též držadlo mlýnského kamene, pomocí něhož se mlela mouka

Mohlo by vás zajímat