Wa-te jitsu patří mezi bojové umění v České republice mezi nejmladší i když historické kořeny používaných technik sahají na Okinawu a ještě dál do Číny.

Wa - harmonie, souznění, mír. Tento typický japonský princip se pokouší spojit čistotu a harmonii ducha s kosmickou energií. V tomto smyslu je to ekvivalent Ju. Wa je také jednota mezi kosmickými a lidskými silami. Wa podmiňuje tím pádem také všechna umění Gei a vědy Jutsu - a pokouší se tak uvést do souladu materiální aspekty s objemem duševní energie. Wa proto chápe jako základní princip vesmíru, zároveň tvůrce a ničitel, pozitivní a negativní. Je identický s čínským Tao, které v podobném postupu sjednocuje obě síly Yin a Jang. Je také identické se zen-buddhistickým Do, nejvyšší cestou, kterou musí lidé jít, aby dosáhli harmonie.

Te - ruce, které stojí u všeho krásného, co spatřilo světlo světa, ruce jako jedinečný nástroj patřící lidské bytosti.

Jitsu - pravda je jenom jedna a každý adept, učeň bojového umění hledá v něm svou jedinou, kterou možná na světě nikdy nenajde. Čím více za ní jde, tím více se mu jeho pravda ztrácí v dálce, více a více za ní jde, ale svou pravdu nemůže nalézt.

Do - cesta, Do je návrat k prvopočátku, ke zdroji všeho bytí. V moři Do zaniká utrpení a dochází ke smíru se sebou samým. Znak ukazuje hlavu a chůzi. V chůzi našli velcí vždy cestu, která jde k nitru člověka. Většina se tomu vysmívá. Nic není zvláštního v chůzi. Do je hlava a chůze a nic většího nikdo mezi nebem a zemí nenašel. Pro Wa-Te Jitsu je Do ve smyslu bojového umění cesta k tělesnému a duchovnímu ovládání sebe samého.

Volně přeloženo znamená Wa-te jitsu Do-cesta harmonie opravdových rukou, harmonie rukou - opravdová cesta, harmonie rukou jako obrovský dar člověku k přežití v nelehkých podmínkách přírody, k vytváření obydlí, k zajištění potravy, k pohlazení, ale také k obraně v případě nutnosti.

Co je to Wa-Te jitsu Wa-te jitsu je sebeobranný systém odpovídající dnešním potřebám moderního člověka při zachování všech poznatků z bojových umění. Ve Wa-te jitsu jsou zachovány všechny posloupnosti výuky od základních technik až po výuku kat a rozvoj vnitřní energie. Výhodou Wa-te jitsu je, že již od prvopočátku se studenti tohoto bojového systému učí konkrétním obranám, které jsou zakódovány ve zkušebním řádu.

Mohlo by vás zajímat